Monday, November 8, 2010

8.1 Maksud Semangat Kebangsaan


Semangat kebangsaan atau nasionalisme bermaksud perasaan cinta dan taat setia yang mendalam terhadap bangsa dan tanah air. Semangat ini mendorong keazaman untuk:
  1. Berjuang menebus maruah bangsa.
  2. Membentuk masa depan bangsa dan negara.
Semangat cinta akan tanah air telah menyebabkan kita berjuang membebaskan negara daripada penjajahan British bagi membentuk negara yang merdeka dan berdaulat.

No comments:

Post a Comment